Εύδοξος

Μαθαίνετε εύκολα Python

Μαθαίνετε εύκολα Python - Καρολίδης Α. Δημήτριος   Η γλώσσα προγραμματισμού Python είναι μια εύκολη στην εκμάθηση γλώσσα υψηλού επιπέδου, που χρησιμοποιείται τόσο στον χώρο της εκπαίδευσης όσο και ως επαγγελματικό εργαλείο ανάπτυξης εφαρμογών. Το βιβλίο αυτό σχεδιάσθηκε να αποτελέσει το κύριο βοήθημα για ένα ολοκληρωμένο μάθημα προγραμματισμού. Αρχίζει με απλά παραδείγματα για την εκμάθηση της σύνταξης και καταλήγει σε εξειδικευμένα θέματα, όπως είναι ο δικτυακός προγραμματισμός.
Η δομημένη μορφή του βιβλίου σε συνδυασμό με τα πολλά παραδείγματα θα βοηθήσουν τον αναγνώστη να μάθει σύντομα τις βασικές τεχνικές προγραμματισμού και να προχωρήσει στη δημιουργία των δικών του προγραμμάτων.

ISBN: 978-618-82504-0-6
Σελίδες: 432
Τιμή: 39,90 €

Περιεχόμενα    Ενδεικτικό κεφάλαιο    Κώδικας βιβλίου

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59360735

Μαθαίνετε εύκολα C

Μαθαίνετε εύκολα C - Καρολίδης Α. Δημήτριος   Ο κύριος σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει στον αναγνώστη το σύνολο των στοιχείων της γλώσσας C και μέσω απλών παραδειγμάτων να τον εισαγάγει βήμα-βήμα στον προγραμματισμό. Η δομημένη μορφή του βιβλίου σε συνδυασμό με τα πολλά παραδείγματα θα βοηθήσουν τον αναγνώστη να προχωρήσει σύντομα στη δημιουργία των δικών του προγραμμάτων.
Τα παραδείγματα είναι ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα, οπότε η εκμάθηση της γλώσσας μπορεί να γίνει είτε σε σύστημα Linux είτε σε Windows. Σκοπός επίσης του βιβλίου, είναι να μην κουράσει τον αναγνώστη με λεπτομέρειες και τις μεγάλες δυνατότητες της γλώσσας, αλλά να του γνωρίσει τη μεθοδολογία για τη συγγραφή προγραμμάτων.

ISBN: 978-960-93-5034-1
Σελίδες: 416
Τιμή: 34,90 €

Περιεχόμενα    Ενδεικτικό κεφάλαιο    Κώδικας βιβλίου

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 32998927