Εύδοξος

Βιβλία Πανεπιστημίων/Τ.Ε.Ι.

  Στοιχεία βιβλίου Εκπαιδευτικό Ίδρυμα / Τμήμα

Μαθαίνετε εύκολα Python - Καρολίδης Δημήτριος

 

Τίτλος: Μαθαίνετε εύκολα Python

Συγγραφέας: Καρολίδης Δημήτριος
ISBN: 978-618-82504-0-6
Εκδόσεις: ΚΑΡΟΛΙΔΗ

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59360735

Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Μαθηματικών
- Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
- Διοίκησης Επιχειρήσεων
- Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων


Μαθαίνετε εύκολα C - Καρολίδης Δημήτριος

Τίτλος: Μαθαίνετε εύκολα C

Συγγραφέας: Καρολίδης Δημήτριος
ISBN: 978-960-93-5034-1
Εκδόσεις: ΚΑΡΟΛΙΔΗ

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 32998927

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Πληροφορικής
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
- Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
ΑΣΠΑΙΤΕ
- Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
- Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
ΤΕΙ Αθήνας

- Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
- Μηχανικών Πληροφορικής
ΤΕΙ Κρήτης
- Ηλεκτρονικών Μηχανικών
ΤΕΙ Θεσσαλίας
- Μηχανικών Πληροφορικής
ΤΕΙ Πειραιά
- Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
- Ηλεκτρονικών Μηχανικών


Microsoft Excel 2016

Τίτλος: Microsoft Excel 2016

Συγγραφείς: Καρολίδης Δημήτριος
- Ξαρχάκος Κωνσταντίνος

ISBN: 978-960-6789-21-2
Εκδόσεις: Άβακας

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59384713

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Οικονομικών Επιστημών
ΤΕΙ Αθήνας
- Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας
ΤΕΙ Πειραιά
- Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής


Microsoft Excel 2013

Τίτλος: Microsoft Excel 2013

Συγγραφείς: Καρολίδης Δημήτριος
- Ξαρχάκος Κωνσταντίνος

ISBN: 978-960-6789-16-8
Εκδόσεις: Άβακας

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41955154

ΕΜΠ
- Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
- Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
- Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών
ΤΕΙ Θεσσαλίας
- Τεχνολόγων Γεωπόνων
ΤΕΙ Πειραιά
- Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής


Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2013 (Περιέχει Windows 8.1)

Τίτλος: Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2013
(Περιέχει Windows 8.1)

Συγγραφείς: Ξαρχάκος Κωνσταντίνος -
Καρολίδης Δημήτριος

ISBN: 978-960-6789-17-5
Εκδόσεις: Άβακας

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41955248

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Οικονομικών Επιστημών
- Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Κοινωνικής Πολιτικής
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
- Τεχνολογίας Τροφίμων
- Νοσηλευτικής
ΤΕΙ Αθήνας
- Τεχνολογίας Τροφίμων
ΤΕΙ Ηπείρου
- Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΤΕΙ Κρήτης
- Διατροφής & Διαιοτολογίας


Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Τίτλος: Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Συγγραφείς: Ξαρχάκος Κωνσταντίνος
- Καρολίδης Δημήτριος

ISBN: 978-960-6789-18-2
Εκδόσεις: Άβακας

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41955136

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
- Θεατρικών Σπουδών
Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Κοινωνικής Πολιτικής
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
- Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
- Νοσηλευτικής
- Τεχνολόγων Γεωπόνων


Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2010 (Περιέχει Windows 7)

Τίτλος: Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2010
(Περιέχει Windows 7)

Συγγραφείς: Ξαρχάκος Κωνσταντίνος -
Καρολίδης Δημήτριος
ISBN: 978-960-6789-11-3
Εκδόσεις: Άβακας

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12867812

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Μουσικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
- Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Βιολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
- Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
- Τεχνολόγων Γεωπόνων
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
- Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
- Τεχνολόγων Γεωπόνων
ΤΕΙ Ηπείρου
- Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΤΕΙ Κρήτης
- Διατροφής & Διαιτολογίας
- Εμπορίας & Διαφήμισης
- Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος


Εισαγωγή στην Πληροφορική και το Διαδίκτυο

Τίτλος: Εισαγωγή στην Πληροφορική και το Διαδίκτυο

Συγγραφείς: Καρολίδης Δημήτριος
- Ξαρχάκος Κωνσταντίνος
ISBN: 978-960-92490-6-X
Εκδόσεις: Άβακας

Αρ.ΦΕΚ. 2536, Τεύχος Β 15/12/2008

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 8023

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
- Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
- Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Κοινωνικής Θεολογίας
- Θεολογίας
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
- Οικονομικών Επιστημών
ΤΕΙ Αθήνας
- Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
- Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης
- Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 
- Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 
- Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας


Πλήρης Οδηγός για το Δίπλωμα ECDL (Windows 7 - Office 2010)

Τίτλος: Πλήρης Οδηγός για το Δίπλωμα ECDL
(Windows 7 - Office 2010)

Συγγραφείς: Ξαρχάκος Κωνσταντίνος
- Καρολίδης Δημήτριος
ISBN: 978-960-6789-12-0
Εκδόσεις: Άβακας

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22684407

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Φυσικής
- Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
ΤΕΙ Αθήνας

- Τεχνολογίας Τροφίμων
ΤΕΙ Θεσσαλίας

- Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

- Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων


Μαθαίνετε εύκολα Internet

Τίτλος: Μαθαίνετε εύκολα Internet

Συγγραφείς: Καρολίδης Δημήτριος
- Ξαρχάκος Κωνσταντίνος
ISBN: 978-960-6789-04-5
Εκδόσεις: Άβακας

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 8024

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
- Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
ΤΕΙ Κρήτης
- Εμπορίας & Διαφήμισης
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

- Φυτικής Παραγωγής
- Ζωϊκής Παραγωγής


Microsoft Excel 2010

Τίτλος: Microsoft Excel 2010

Συγγραφείς: Καρολίδης Δημήτριος
- Ξαρχάκος Κωνσταντίνος
ISBN: 978-960-6789-10-6
Εκδόσεις: Άβακας

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12805979

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- Οικονομικών Επιστημών
- Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
- Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
- Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης


Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2007

Τίτλος: Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2007
(Περιέχει Windows 7)

Συγγραφείς: Ξαρχάκος Κωνσταντίνος
- Καρολίδης Δημήτριος
ISBN: 978-960-6789-09-0
Εκδόσεις: Άβακας

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18115

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- Κοινωνικής Διοίκησης
- Ελληνικής Φιλολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
- Παιδαγωγικής Δημοτικής Εκπαίδευσης
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
- Τεχνολόγων Γεωπόνων
- Ιατρικών Εργαστηρίων
- Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΤΕΙ Θεσσαλίας
- Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων
Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων
- Πρόγραμμα Ιεαρατικών Σπουδών
- Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής


Πλήρης Οδηγός για το Δίπλωμα ECDL (Windows 7 - Office 2007)

Τίτλος:Πλήρης Οδηγός για το Δίπλωμα ECDL
(Windows 7 - Office 2007)

Συγγραφείς: Ξαρχάκος Κωνσταντίνος
- Καρολίδης Δημήτριος
ISBN: 978-960-6789-08-3
Εκδόσεις: Άβακας

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 155

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης
Πολυτεχνείο Κρήτης
- Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

- Βαλκανικών Σπουδών
ΤΕΙ Ηπείρου
- Τεχνολόγων Γεωπόνων
ΑΣΠΑΙΤΕ
- Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας